אמנת שירות

לקוחות יקרים,

אמנת שירות זו באה לתאם ציפיות בינינו בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.
ע"מ שנוכל לעבוד יחד לאורך שנים תוך קיום תקשורת בריאה, יש צורך של שני הצדדים לכבד הסכם זה.

לתשומת ליבכם, לעניין הלקוחות תנאי ההסכם אינם מחייבים עפ"י חוק והם נכתבו מתוך מטרה להעניק לסוכן תשתית הולמת למתן שירות איכותי.

לעניין הסוכן, אמנת השירות מבוססת על "חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים" שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

חובת הלקוח:

 • הלקוח יענה בגילוי לב לכל שאלה עניינית שישאל ע"י הסוכן.
 • הלקוח ישלים כל פרט שחסר לסוכן תוך פרק זמן סביר.
 • הלקוח יעדכן את הסוכן בכל שינוי מהותי שאירע לו לדעתו.
 • הלקוח ישתף את הסוכן על חוסר שביעות רצון בגין שירות שניתן לו, ע"מ לבחון דרכים לשיפור בעתיד. 
 • הלקוח יעדכן את הסוכן בכל פניה/הצעה שקיבל מגורם אחר ע"מ לבחון את תוכן הדברים שנאמרו בה.

 

חובת הסוכן:

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:

 • סוכן הביטוח יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
 • קביעת פגישה פרונטלית, פגישת זום, או שיחה טלפונית תתבצע תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח. (4ג)
 • מענה ראשוני לפניה יינתן תוך שני ימי עסקים. (4ד)
 • שליחת מסמך/אישור שלא נמצא ברשותנו אלא ברשות היצרנים – תוך זמן סביר. (4ה)
 • העברת בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר תתבצע תוך שבעה ימי עסקים, ובתנאי שכל המסמכים מולאו כנדרש. (4ה)
 • מסירת מסמכים ללקוח הנמצאים ברשותנו, ככל וקיימים  – תוך שלושה ימי עסקים. (4ו)
 • בזמן טיפול בתביעה, הלקוח זכאי לקבל מידע אודות זכויותיו לרבות דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי – תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית לקוח. (4ז)  
 • לעניין ייזום פניית שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח הכוללים אחד מאלה: 
 1. הצטרפות למקום עבודה חדש
 2. עזיבת מקום עבודה
 3. גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת 
 4. שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה 
 5. שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה

תוך שבעה ימי עסקים. (4ח)

 

כתובתנו: בני ברמן 2 , נתניה.
ניתן להגיע למשרדים בתיאום פגישה מראש בלבד.

זמני הפעילות הם בימים א'–ה' בין השעות: 09:00-18:00 

פרטים ליצירת קשר:

טלפון / ווטסאפ: 054-6222928

דואר אלקטרוני: victorf@avihai-ins.co.il

אתר האינטרנט שלנו: www.avihai-ins.co.il